Keynote ‘ICT op school’ door Ken Barrix

Onderwijsinnovatie gaat steeds meer gepaard met ICT. Scholen ervaren deze veranderingsprocessen – het samenspel van de menselijke factor en het materiële aspect van ICT -, vaak als erg complex. Bovendien worden de maatschappelijke verwachtingen rond...