Onderwijsinnovatie gaat steeds meer gepaard met ICT. Scholen ervaren deze veranderingsprocessen – het samenspel van de menselijke factor en het materiële aspect van ICT -, vaak als erg complex. Bovendien worden de maatschappelijke verwachtingen rond digitalisering groter, groeit het aanbod aan digitale inhoud exponentieel en gaan de verdere ontwikkelingen van hard- en software in hoog tempo door. De integratie en implementatie van toepasbare technologie veronderstelt een dynamische aanpak die gedragen wordt door de hele schoolorganisatie. Het boek ‘ICT op school’ van Ken Barrix schetst de voorwaarden en de bouwstenen om ICT op school op een doelgerichte, systematische en procesmatige manier aan te pakken.

In bovenstaande video gaf Ken Barrix tijdens het afgelopen ICT Congres van Vicli.be op 18 maart 2019 een keynote over zijn visie over ICT op school.

ict op school cover