Vandaag hebben imec, KU Leuven en de Vlaamse overheid zes projecten voorgesteld die geselecteerd zijn voor Smart Education @ Schools. In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs. Tijdens de voorstelling op Campus Kulak Kortrijk lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meteen ook een oproep voor nieuwe projecten.

Op Campus Kulak Kortrijk van de KU Leuven zijn de eerste projecten voorgesteld die deel uitmaken van Smart Education @ Schools. Met dat initiatief willen imec, de onderzoekshub in nano-elektronica en digitale technologie, en Vlaams ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters ervoor zorgen dat slimme educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal. Scholen en leerkrachten worden daar actief bij betrokken: via een open projectoproep konden zij eigen voorstellen indienen.

Vernieuwende projecten

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking voor de ontwikkeling. Die zijn verdeeld over zes projecten die verschillende onderwerpen en onderwijsniveaus beslaan.

Smart Symbols – slim observeren in de kleuterklas’: een platform dat de activiteiten van kleuters registreert ter ondersteuning van de leerkracht. Een draagbare beacon, bijvoorbeeld een armband met bluetooth, maakt het mogelijk om de interesses van de kleuters op de voet te volgen; zowel op het vlak van leervaardigheden als van sociaal gedrag.

VRkeer – immersief leertraject voor verkeersinzicht bij fietsers’: in het basisonderwijs gaat veel aandacht naar verkeerseducatie en fietsen, maar inzicht in het verkeer komt voornamelijk door oefening. Dat is heel intensief voor de leerkrachten en brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom ontwikkelt dit team een virtual reality-leermodule. Daarin kunnen leerlingen met behulp van een VR-bril en een joystick verschillende verkeerssituaties op een uitdagende maar veilige manier inoefenen.

SENSEI – slimme chatbot voor studievaardigheden’: individuele begeleiding en persoonlijke coaching zijn essentieel in het leerproces, zeker bij de overgang van basisschool naar secundair onderwijs. Een webapplicatie met geautomatiseerde chatbot helpt leerlingen bij hun studie- en examenplanning en rapporteert de vooruitgang aan leerling en leerkracht.

SCI-I – het oog van de wetenschap’: ontwikkeling van vijf augmented reality-applicaties voor het onderwijzen van chemie en fysica. Via de applicaties op de smartphone worden abstracte wetenschappelijke begrippen geanimeerd en zo begrijpelijk voorgesteld. Het project richt zich op secundaire scholen in een grootstedelijke context waar taal een mogelijke barrière is voor interactief onderwijs.

KIKS: Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata’: het KIKS-team gaat een lessenreeks ontwikkelen waarin leerlingen eigenhandig leren omgaan met artificial intelligence. Er wordt werk gemaakt van een concrete toepassing rond klimaatverandering: aan de hand van deep learning-technieken gaan scholieren een computer programmeren om automatisch huidmondjes in planten te tellen.

VRhoogte – Veilig werken op virtual hoogte’: virtual reality-opleidingsmodule voor het secundair onderwijs (BSO, TSO en Duaal Leren). In een virtuele omgeving trainen de leerlingen basisvaardigheden voor werk op grote hoogte, bijvoorbeeld het onderhoud van hoogspanningsmasten of windmolens. Op basis van de beelden kan de leerkracht ook beter evalueren. Zo wordt de overstap naar de praktijk beter voorbereid.

Impact op het hele onderwijsveld

De projecten kaderen in een breder onderzoeksprogramma naar educatieve technologie, Smart Education. Binnen het project werken wetenschappers van imec, KU Leuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen. De ambitie is om technologie te ontwikkelen die de samenwerking in de les verbetert, het onderwijs beter afstemt op de individuele noden van de student en zo voor betere resultaten zorgt.

Wat na deze project periode?

Zelf stelde ik onlangs nog de vraag wat de plannen zijn nadat de huidige projecten zijn afgerond? Spijtig genoeg lijken deze nog niet helemaal duidelijk. Wordt vervolgt.