Om het nijpende tekort aan AI-experts aan te pakken, slaan BeCode, Microsoft en vijf stichtende partners – De Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos – de handen in elkaar. Samen openen ze de allereerste AI-school in België in aanwezigheid van Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda. Voor de eerste keer bundelen concurrenten uit de ICT-branche de krachten om vacatures anders in te vullen dan de klassieke ‘afwerving’. De AI School verwelkomt in april al 20 studenten voor een trainingsprogramma van 10 maanden. Kandidaten die zich willen inschrijven voor de nieuwe AI school hebben geen voorafgaande kennis nodig.

Koploper in AI-investeringen maar een tekort aan AI-experten

Het recente onderzoek “AI in Belgium” geeft aan dat 75 % van de Belgische bedrijven al eerste stappen in artificiële intelligentie heeft gezet. Anderzijds geven de Belgische bedrijfsleiders aan dat het moeilijk is om medewerkers met de juiste AI-vaardigheden aan te trekken. Dat remt innovatie af. Technologiefederatie Agoria heeft het aantal digitale vacatures geraamd op 16.000, terwijl ruim 23% van de jongeren in ons land werkloos is. Het heeft BeCode en Microsoft geïnspireerd om met vijf partners de eerste school voor artificiële intelligentie (AI) in België te openen.

De AI School biedt tien maanden gratis opleiding

De eerste 20 studenten starten reeds in april aan hun trainingsprogramma. De cursussen worden door initiatiefnemer BeCode georganiseerd op de campus BeCentral in Brussel, en gefaciliteerd door de stichtende partners. De studenten zullen een opleiding van zeven maanden volgen in gegevensbeheer en artificiële intelligentie. Nadien vervolledigen ze hun theoretische opleiding met een stage van drie maanden. Deelname aan het programma is gratis.

Het project sluit volledig aan bij de bestaansreden van BeCode, dat 18 maanden geleden ontstond. CEO Karen Boers: “De combinatie van een alternatieve rekrutering, open voor iedereen, met een actieve
pedagogie en een sterke focus op zowel soft skills als technische vaardigheden laat ons toe het aanbod aan talenten gevoelig te verbreden.”

Uitbreiding is al gepland

BeCode en Microsoft willen snel uitbreiden met 8 nieuwe AI-scholen. De ambitie is om elk jaar een vijfhonderdtal studenten op te leiden. De vijf partners roepen bedrijven en overheden dan ook op om het initiatief van de AI School te vervoegen, om zo meer cursussen op te starten en het concurrentievermogen van dit land te versterken.

Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, juicht het initiatief toe: “Met de opkomst van robotica en artificiële intelligentie beleven we de vierde industriële revolutie. Daarin gaat het meer om hersenen en creativiteit dan om spierkracht en zweet. De opening van de AI School is alvast de eerste stap om mensen de juiste skills aan te leren. Ik geloof dat AI de jobmotor van de toekomst kan worden voor ons land. Daarom werk ik in België hard aan een AI-strategie. Zo blijft ons land ambitieus en bereiden we ons voor op de toekomst.”