30% tot 50% van alle huidige jobs zullen verdwijnen!

Er zijn al heel wat studies gebeurd over automatisatie en de impact op de job markt. De meeste voorspellingen spreken dat 30% tot 50% van alle huidige jobs zullen worden vervangen door technologie en robots. Het verrassende aan deze studies was dat, hoewel vroeger vooral laag geschoolde jobs verdwenen door de komst van machines, er nu heel wat hoger geschoolde jobs op de helling staan. Ondertussen werkt men aan computers met artificiële intelligentie die advies geven, analyses maken, commentaar geven, kunst maken, les geven, medisch advies geven, muziek maken, teksten en gesprekken live vertalen, enz… Robots bouwen nu onze auto’s, maar ze vervangen binnenkort misschien ook wel de ingenieurs en designers die de auto’s ontworpen hebben? Technologie zal de nood aan mensen voor bepaalde jobs sterk reduceren, dat is gewoon een feit.

Ik som even een lijst op van jobs die door de komst van automatisatie en machines waarschijnlijk in de toekomst minder zullen voorkomen: kwaliteit inspecteur, onderhoudstechnieker, veiligheidsagent, portier, soldaat, ober, barman, dokter, advocaat, administratief personeel, chauffeur, parkeerwachter, call center agent, piloot, scheepskapitein, leraar, verkoper, kassierster, netwerk IT’r (door de cloud), enz… de lijst loopt nog pagina’s door als je alles uitvoerig bekijkt.

Cloud computing maakt alles voor IT’rs eenvoudiger, dus zullen deze functies minder nodig zijn. The internet of things maakt alles overzichtelijker voor de facility manager, dus zullen er ook minder nodig zijn. Zelf rijdende auto’s maakt de job van chauffeur overbodig, maar er is ook minder politie controle nodig. De opkomende markt van wearables maakt de nood aan verpleegsters, dokters en personal trainers misschien minder nodig?

Denkoefening: wat met onze huisarts?

Kort door de bocht is een huisarts iemand die een grote brok aan medische informatie heeft geleerd en deze informatie logisch en via deductie gebruikt om te ontdekken waarom zijn patiënt ziek is. Een computer is echter nog beter in het verwerven van veel meer informatie dat ook beter up-to-date blijft en kan geleerd worden om ook de taak van een huisarts uit te voeren als hij beschikt over de nodige tools en sensoren om zijn patiënt te onderzoeken. Een computer kan ook de juiste vragen stellen en de antwoorden van de patiënt analyseren. En als het goedkoper is dan de huidige huisarts en het erkend is door de overheid zullen er veel mensen gebruik van maken. De menselijke factor is uiteraard moeilijk te vervangen, of toch niet?

startrekdokter

Star Trek voorspelde in de jaren 90 al heel wat gadgets zoals tablets, maar ook een computer dokter

Algemeen basisinkomen

Het verlies van al deze jobs betekent vooral dat deze mensen geen inkomen meer zullen hebben en beroep zullen doen op stempelgeld van de overheid. Het spreekt voor zich dat dit geld alleen in de pot komt doordat wij belastingen betalen. Geld dat dus in die pot wordt gestopt door werkende mensen. Als het aantal werklozen zo sterk stijgt (bovenop het stijgend aantal gepensioneerden) dan zal er niet genoeg geld zijn om iedereen een inkomen te geven.

Hierdoor komen er meer en meer stemmen op om het algemeen basisinkomen te onderzoeken. Maar wat is dat nu juist? Een basisinkomen zorgt ervoor dat elke persoon recht heeft op een vast bedrag per maand zonder voorwaarden en dit levenslang. Je mag het zeker niet vergelijken met een uitkering waarbij je niet mag werken. Er zijn immers geen voorwaarden verbonden aan het basisinkomen. Alles waarvoor je werkt, komt er nog bovenop.

Met het algemeen basis inkomen kan iedereen normaal alles betalen om normaal te kunnen (over-)leven zoals huur betalen, eten, kledij, … . De extra’s zoals een dure vakantie zullen echter niet lukken. Hierdoor denkt men dat vooral mensen die echt willen werken voor extra luxe en hun job graag doen nog op de arbeidsmarkt toch actief blijven. Samen met het leger aan machines en robots. Dit zou volgens de studies nog meer welvaart en innovatie geven omdat de juiste gemotiveerde mensen de juiste job doen.

Of we dat algemeen basis inkomen ook kunnen betalen is natuurlijk ook nog de vraag. We gaan in ieder geval heel veel besparen door de overheid veel slanker te maken. Alle administratie en controle instanties zullen niet meer nodig zijn. Er is geen nood meer aan mensen voor kinderbijslag, tijdskrediet, werkloosheid, pensioen, … . Het kan alleen werken als we het hele systeem op korte tijd veranderen en niet spreiden over meerdere jaren. Een verandering die alvast niet simpel zal zijn in een land zoals België.

Of we het algemeen basis inkomen kunnen betalen of niet, of als je er in gelooft of niet. We moeten wel een oplossing verzinnen als plotseling de werkloosheid stijgt naar 30% of 40%!

Op de website van de BBC kan je zelf even kijken of jouw job kans maakt om geautomatiseerd te worden. Best grappig, of misschien heel beangstigend?

jobsverlies